Anca Gabriela Hübner


Condiții de plată • Prestatoarea Anca-Gabriela Hübner are dreptul de a solicita clientului o plată rezonabilă în avans. În cazuri justificate prestatoarea poate solicita în avans plata integrală a onorariului stipulat.


 • De reținut:

  În cazul în care prețul traducerilor este sub

  200 €

  , plata se face prin avans integral. Sumele care depasesc această valoare se vor virain termin de 14 de la expedierea traducerilor.

 • Plata sumei facturate se va face prin virament bancar sau în numerar în termenul prevăzut.


 • În situaţia în care s-a convenit ca traducerea să fie ridicată de către client iar acesta nu ridică la timp traducerea, termenul de plată curge din ziua în care traducerea este pusă la dispoziţia clientului spre a fi ridicată.

 • În cazul în care plata nu se efectuează până la data scadentă, clientul se află în întârziere de plată fără a mai fi necesară o înştiinţare în acest sens.

 • Traducerea rămâne până la plata integrală a facturii proprietatea prestatoarei.

 • În cazul nerespectării condiţiilor de plată convenite între prestatoare şi client, prestatoarea are dreptul să înceteze lucrul până când clientul îşi îndeplineşte obligaţiile de plată.